Idea

Celem projektu „Temat: Rzeka”  jest zwiększenie wiedzy ludzi oraz zaangażowania ich w ochronę rzek i ich nabrzeży. To z kolei  przyczyni się do ochrony dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego tych terenów. Polska zajmuje 5 miejsce w Europie pod względem długości rzek. Według danych World Wildlife Fund  56% długości biegu Wisły nie mieści  się w żadnej klasie czystości wód. Zmiana tego stanu rzeczy zależy nie tylko  od działań władz, instytucji czy firm, ale także od obywateli.

 

akcja-rzeczna akrobacja


Projekt „Temat: Rzeka” ma zasięg ogólnopolski. Przez cały czas trwania projektu (wrzesień 2010 - listopad 2011) zespół Fundacji będzie inicjował lokalne projekty prorzeczne oraz kampanie informacyjno promocyjne organizowane przez samych mieszkańców. Program edukacyjny „Temat: Rzeka” zakłada powołanie kilkunastu inicjatyw lokalnych w całej Polsce.
 
Projekt skierowany jest do 5 grup:
- Społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych (uczestnicy warsztatów, inicjatyw lokalnych),
- Dzieci i Młodzieży w wieku 7-19 lat (uczestnicy konkursu, warsztatów, inicjatyw lokalnych)
- Studentów i wykładowców szkół wyższych – zwłaszcza o profilu ekologicznym, artystycznym, medialnym (uczestnicy konkursu, debat)
- Nauczycieli, Animatorów oraz Ośrodków edukacji ekologicznej (uczestnicy konkursu, debat)
- Mediów ogólnopolskich i lokalnych (patronat nad projektem – oprawa redakcyjna wydarzeń).
 
Idea i cele programu:
Tematem niniejszego programu jest rzeka - zarówno z zagospodarowanym nabrzeżem, jak i dzika. Działania podejmowane przez Fundację Impact, mają na celu  popularyzację rzeki jako części życia społeczeństwa i miasta. Największy udział w treściach edukacyjnych programu ma promocja zrównoważonego rozwoju oraz problematyka ochrony klimatu w kontekście rzecznym.
 
Cele:
W celu upowszechnienia wiedzy na temat wpływu człowieka na rzeki oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju w tym kontekście, planujemy:
- zaktywizować mieszkańców do działań na rzecz ochrony rzek
- zaprezentować dobre praktyki ochrony rzek
- stworzyć bazę wiedzy i komunikacji dotyczącej ochrony rzek przez człowieka poprzez stworzenie strony internetowej projektu
- zainteresować tematem ochrony rzek media ogólnopolskie i lokalne poprzez kampanie informacyjno-promocyjne projektu (konkursy, akcje, wystawy, konferencje)


filmy


««
»»
May 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31