Rzeki - sercem, szkiełkiem i okiem cz. 7

Rzeki - sercem, szkiełkiem i okiem cz. 7
-0001-11-30

W tej części wpisu Michała Skałby możecie przeczytać próby zbadania świadomości społecznej na temat problematyki przeciwpowodziowej. Zobaczcie, do jakich wniosków doszedł nasz najaktywniejszt blogger!

Wyjazdy do Wilkowa i zainteresowanie problematyką przeciwpowodziową zaowocowały próbą zbadania świadomości społecznej w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej – na razie na małej próbie respondentów w oparciu o zaproponowany przeze mnie kwestionariusz pytań. Pytania nie były zbyt skomplikowane, a rozwiązanie testu nie wymagało wiedzy specjalistycznej. W toku rozwijania zakresu tematycznego, do 13 pytań dodałem jeszcze 3, stąd pojawiła się pewna rozbieżność w wynikach, którą wyjaśnię poniżej. 

W samym badaniu przeprowadzonym za pośrednictwem strony internetowej wzięło udział 267 respondentów. Niewiele osób wyraziło zainteresowanie ankietą, co dziwi, bo straty powodziowe w pewnym stopniu dotyczą każdego obywatela.

 Zanim przejdę do omawiania wyników, pragnę zaznaczyć, iż przeprowadzona przeze mnie ankieta była otwarta i ogólnodostępna, w związku z czym jest ona rekonesansowa i nie stanowi dokumentu badań naukowych.

W ankiecie wzięło udział 54.3% mężczyzn  i  45.7% kobiet.


- 22.1% uczestników ankiety ma w życiu codziennym styczność z zagadnieniami dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej.

- 91.4% respondentów mieszka / pracuje w miejscowościach w których znajdują się rzeki / potoki

- 72.3% stwierdza, że zdarza im się spędzać wolny czas / urlop nad rzekami. Z jednej strony jest to bardzo pocieszające, z drugiej zaś zatrważające. Ponad 60.3% ludzi nie interesuje się tematyką ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.

- 43.1% badanych wyraża chęć pogłębienia wiedzy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, zaś 29.2% waha się, czyli ich zainteresowanie tematem będzie zależało od sposobu, w jaki zostanie on „podany”. 

- 37.1% pytanych deklaruje, że słyszało o polityce przeciwpowodziowej prowadzonej w ostatnich latach na zachodzie Europy. Niestety, tylko 2.1% ogółu kojarzy renaturalizację, a 7.9% poldery, jako skuteczne formy ochrony przeciwpowodziowej.

- w świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony przeciwpowodziowej prym wiodą: wały i obwałowania (29.2%), zbiorniki retencyjne (25.1%) oraz zapory (15.4%) na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: regulacja rzek, poldery, melioracja, wzmacnianie koryt rzek betonem i na końcu renaturyzacja. Jeden z respondentów dopisał pod ankietą planowanie przestrzenne, co jest bardzo cenną uwagą.

- 25.1% respondentów słyszało o renaturalizacji rzek Europy, ale wcześniejsze odpowiedzi wskazują na to, iż nie kojarzą tego z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym.

- za najlepsze media, służące do przekazywania informacji dotyczącej polityki przeciwpowodziowej, respondenci wskazali kolejno: witrynę internetową (20.2%), artykuł w gazecie (16.2%), spot w telewizji (11.9%), newsletter (8.6%), ulotkę (7.2%), spot w środkach komunikacji miejskiej (6.8%), czasopismo (5.9%), billboard (5.1%), plakat (4.6%), folder (3.5%), jeden z respondentów dodał hasło konferencji/wykładów/happeningów. 9.1% ogółu nie chce otrzymywać takich informacji.

Ze względu na dodanie 3 pytań w trakcie trwania ankiety, rozpatruję je oddzielnie, biorąc pod uwagę ilość osób odpowiadających na nie, nie zaś ogół uczestników badania.

- chcąc upewnić się, że w badaniu wzięli dział respondenci z całej Polski, dodałem listę województw. W tej części badania wzięły udział 248 osób ze wszystkich województw.

- zapytałem również o to, czy zdaniem odpowiadających wały przeciwpowodziowe w połączeniu z regulacją rzek mogą spotęgować zagrożenie powodziowe. W tym pytaniu wzięło udział 245 osób. 58.4% z nich uważa, że takie zabezpieczenia nie mają wpływu na wzrost zagrożenia.

- ostatnim dopisanym zagadnieniem była możliwość wyboru proponowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych (4 z 8 podanych). Preferencje związane z tym zagadnieniem można było łatwo odszyfrować z wcześniejszego zadania, polegającego na wytypowaniu najlepszych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, nie mniej jednak chciałem przeprowadzić taką analizę dokładniej. W tym zadaniu wzięło udział 241 respondentów, którzy zaproponowali następującą hierarchię działań:

   wprowadzenie zakazu budowy na terenach zalewowych

   tworzenie zapór i zbiorników retencyjnych

  budowa nowych i wzmacnianie istniejących wałów przeciwpowodziowych

   tam, gdzie to możliwe przesiedlenie ludności z terenów zalewowych i utworzenie polderów

   świadoma melioracja

   renaturyzacja rzek

   wzmacnianie nadbrzeży betonem

   prostowanie koryt rzek

 Również w tym podpunkcie pojawiły się słuszne inicjatywy respondentów:ochrona torfowisk, dodatkowe ( i obowiązkowe) ubezpieczenie, właściwie stosowane planowanie przestrzenne, ostrzeganie inwestorów przed zagrożeniem.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty w Wiśle rozpoczęte!
-0001-11-30

W dniach 2-11 lipca trwają warsztaty fotograficzno-filmowe w Wiśle, w których bierze udział 20 uczestników z całej Polski. »»

Złodzieje kajaków
-0001-11-30

Stało się! Mamy kolejny wpis na naszym blogu. I tym razem nie jest to tekst Michała Skałby. Sami przeczytajcie, co ciekawego napisała studentka z Warszawy. »»

Rzeki - sercem, szkiełkiem i okiem cz.6
-0001-11-30

To już szósty, prawie ostatni wpis naszego najaktywniejszego bloggera, Michała. Tym razem zwięźle i na temat. Czekajcie na następny wpis! »»

Rzeki - sercem, szkiełkiem i okiem cz.3
-0001-11-30

Prezentujemy trzeci już wpis Michała Skałby. Zachęcamy do przypomnienia sobie poprzednich dwóch części. Po lekturze nie pozostaje Wam nic innego jak czekać na część czwartą lub napisać własny teskt, który zamieścimy na naszej stronie. »»

Rzeki - sercem, szkiełkiem i okiem cz.1
-0001-11-30

Prezentujemy tekst Michała Skałby, jednego z uczestników listopadowej konferencji, któa odbyła się w warszawskiej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Tekst jest długi, dlatego podzieliliśmy go na kilka części, które będziemy kolejno Państwu prezentować. Nie śmieliśmy edytować tekstu Michała. »»

filmy


««
»»
May 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31